Ürünler
 

 

KURŞUNSUZ 95 OKTAN

Özellik Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Görünüş   Berrak ve parlak   Gözle muayene
Bakır Şerit Korozyonu (3 saat 50 0C'ta)   No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Yoğunluk (15 0C'ta) kg/m3 720-775   TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185
Damıtma       TS 1232 EN ISO 3405 veya ASTM D 86
70 0C'ta Buharlaşma Yüzdesi % hacim      
- Yaz (a)   15-48    
- Kış (b)   17-50    
100 0C'ta Buharlaşma Yüzdesi % hacim      
- Yaz (a)   40-71    
- Kış (b)   43-71    
150 0C'ta Buharlaşma Yüzdesi % hacim 75 En az  
Son Kaynama Noktası 0C 210 En çok  
Damıtma Kalıntısı % hacim 2 En çok  
Mevcut Gum (çözücüyle yıkanmış) mg/100 mL 5 En çok TS 1312 EN 26246
Oksidasyon Kararlılığı dakika 360 En az TS 2646 EN ISO 7536
Araştırma Oktan Sayısı, RON (c)   95,0 En az TS 2431 EN 25164 veya ASTM D 2699
Motor Oktan Sayısı, MON (c)   85,0 En az TS 2232 EN 25163 veya ASTM D 2700
Kurşun mg/L 5 En çok TS 6767 EN 237 veya IP 224
Kükürt mg/kg 500 En çok TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884
Buhar Basıncı kPa     TS EN 13016-1 veya ASTM D 323
- Yaz (a)   45-60    
- Kış (b)   60-90    
Buhar Kilitleme Indisi (VLI)* Indis      
- Yaz-Kış Geçis Dönemi   1150 En çok  
Benzen % hacim 2,5 En çok TS EN 14517 veya ASTM D 5580
Olefinler % hacim 18,0 En çok TS EN 14517 veya ASTM D 1319
Aromatikler % hacim 50,0 En çok TS EN 14517 veya ASTM D 1319
* VLI= 10 x VP + 7x (E 70)
(a) 1 Nisan-31 Ekim ( ± 4 hafta)
(b) 1 Kasım-31 Mart ( ± 4 hafta)
TS EN 228'de belirtilen 0,2 oktan düzeltme faktörü düşülerek raporlanır.
Not: Oksijenli bileşikler (oksijenlendiriciler) katılmamaktadır.