Ürünler
 

 

MOTORİN

Özellik Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Yoğunluk (15 0C'ta) kg/m3 820-860   TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % ağırlık 11 En çok TS EN 12916
Parlama Noktası 0C 55 En az TS 1273 EN 22719
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) 0C     TS EN 116
- Kış (a)   - 15 En çok  
- Yaz (b)   5 En çok  
- Damıtma       TS 1232 EN ISO 3405
250 0C'ta elde edilen % hacim 65 En çok  
350 0C'ta elde edilen % hacim 85 En az  
370 0C'ta elde edilen % hacim 95 En az  
Kükürt mg/kg 2001-7000   TS 6838 EN ISO 8754
Karbon Kalıntısı(%10 damıtma kalıntısında) % ağırlık 0,30 En çok TS 6148 EN ISO 10370
Viskozite (40 0C'ta) cst 22,0-4,5   TS 1451 EN ISO 3104
Bakır Şerit Korozyon (50 0C'ta 3 saat)   No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Kül % ağırlık 0,01 En çok TS 1327 EN ISO 6245
Setan Indisi hesapla 46 En az TS 2883 EN ISO 4264
Su mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik mg/kg 24 En çok TS EN 12662
Oksidayson Kararlılığı g/m3 25 En çok TS EN ISO 12205
(a) 1 Nisan-31 Ekim ( ± 4 hafta)
(a) 1 Nisan-31 Ekim ( ± 4 hafta)
(b) 1 Kasım-31 Mart ( ± 4 hafta)
Not: Yağ asidi metil esteri (YAME) katılmamaktadır.